slideshow04

Održana 10. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

Danas je održano 10. po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj, na kome su utvrđeni predlozi Odluke o izmeninama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2016. godinu i odluke o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća Direkcija za izgradnju Priboja, JKP "Usluga" i JP Toplana. Utvrđen je i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj, Predlog Preliminarne rang liste o stipendiranju talentovanih studenata i Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu.

Novi rebalans budžeta, koji treba da usvoji Skupština opštine, vezan je za izmene u delu finansiranja Direkcije za izgradnju Priboja. Obzirom na činjenicu da su krajem 2015. godine usvojene značajne izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, od kojih je posebno važna izmena, kojom se predviđa da javna preduzeća, fondovi direkcije gube status indirektnih korisnika budžeta, napravljen je novi rebalans. Direkcija za izgadnju Priboja sa 01.12.2016. godine statusnim promenama i reorganizacijom oblika postojanja gubi status indirektnog korisnika budžeta. Ovim se ukidaju aproprijacije do neizvršenog dela Direkcije za izgradnju Priboja u budžetu opštine Priboj, a iste se prenose u korist Opštinske uprave Priboj.

U objedinjenoj raspravi utvrđeni su predlozi odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća Direkcija za izgradnju Priboja, JKP "Usluga" i JP Toplana. Tako je novim predlogom Odluke, Direkcija za izgradnju Priboja dobila novo poslovno ime "Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja". Najvažnije izmene koje su napravljene u odlukama, u skladu sa zakonom o javnim preduzećima su bolji sistem kontrole javnih preduzeća i veća transparentnost.

Danas je utvrđena i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj, koja prati Uredbu Vlade Srbije o najvišim iznosima. Imajući u vidu da se najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina propisani Zakonom o finansiranju lokalne samouprave usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koje je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 01. oktobra 2015. godine do 30. septembra 2016. godine, isti su usklađeni sa Usklađenim najvišim iznosom lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i prikljičnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. Odlukom je takođe predviđeno da subjekti koji obavljaju svoju delatnost u "Slobodnoj zoni Priboj", ne plaćaju taksu, što je jedna od mera lokalne samouprave za stvaranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta za buduće investitore.

Utvrđen je i Predlog Preliminarne rang liste talentovanih studenata, na osnovu koje je odobreno 10 stipendija od po 12.000 dinara, u skladu sa bodovanjem po Odluci o stipendiranju talentovanih studenata.

Opštinsko veće je na današnjem zasedanju odredilo da predsednik Opštine, bude organ nadležan za donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2016. godini, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a u skladu sa Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu. On bi trebalo, kao nadležan organ, da na osnovu predloga Komisije za sprovođenje javnnog oglasa o izdavanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području opštine Priboj, donese Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2016. godini, uz saglasnost Ministarstva. Ovo se odnosi na poljoprivredno zemljište koje je, u skladu sa posebnim zakonom, određeno kao građevinsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju do privođenja planiranoj nameni, kao i na poljoprivredne objekte u državnoj svojini.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

01 sednica OV