slideshow04

Preliminarna rang lista podnosilaca zahteva za dodelu stipendija za talentovane studente (školska 2016/2017.godina)

Na osnovu člana 12. Odluke o stipendiranju talentovanih studenata (“Službeni list opštine Priboj “, br. 8/2013 i 4/2014)  Opštinsko veće opštine Priboj  dana  25.11.2016. godine potvrđuje:  Preliminarnu rang listu

Opština Priboj će iz budžeta za 2017. godinu u skladu sa Odlukom Opštinskog veća opštine Priboj broj: 06-236 od 21.10.2016. godine, u školskoj 2016/17 godini dodeliti 10 stipendija talentovanim studentima koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata (“Službeni list opštine Priboj”, broj 8/2013 i 4/2014) i rangirani su od broja 1 do 10.

Studenti su rangirani prema broju osvojenih bodova u skladu sa Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata.

Studenti, podnosioci zahteva za dodelu stipendija za talentovane studente za školsku 2016/17 godinu, od rednog broja 19 do rednog broja 20 ne ispunjavaju jedan od uslova propisan Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata.

Svaki podnosilac zahteva ima pravo prigovora na Preliminarnu rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Prigovor se podnosi Opštinskom veću.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Opštinsko veće opštine Priboj o prigovorima na Preliminarnu rang listu odlučuje najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, utvrđuje Konačnu rang listu i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Pravo na stipendiju za talentovane studente nema student koji je istovremeno ostvario pravo na kredit ili stipendiju iz budžeta Republike Srbije.


Preliminarnu listu možete pogledati ovde.
Tekst Konkursa možete pogledati ovde.

talentovani studenti 2015