slideshow04

Zakazana 6. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 30. novembra 2016. godine (sreda) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2016. godinu;
2. Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja sa Zakonom o javnim preduzećima;
3. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JKP ''Usluga'' Priboj sa Zakonom o javnim preduzećima;
4. Predlog Odluke o usklađivanju poslovanja JP ''Toplana Priboj'' Priboj sa Zakonom o javnim preduzećima;
5. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj;
6. Predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2016. godini;
7. Pitanja i predlozi odbornika;

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~0,8MB - ažurirano 25.11. u 18 časova).

skupstina opstine priboj