slideshow04

Donacije privatnog sektora Domu zdravlja u Priboju

Dom zdravlja Priboj u proteklom periodu dobio je od privatnog sektora značajnu donaciju u vidu neophodne opreme za rad i medicinskog nameštaja.

Socijalno odgovorne firme hladnjača "Bio Beri" vlasnice Cane Klisure, prodavnica satova "Nju tajm" vlasnice Slavice Stupić i restoran "Palma" Milka Janovića, donirali su klima uređaje za dečije odeljenje i medicinski nameštaj za službu hitne medicinske pomoći. Pored učestalih donacija lokalne samouprave, ovaj vid doniranja od strane privatnog sektora takođe direktno utiče na poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u opštini.

donacija domu zdravlja