banner-mosi2018

Zavičajni muzej Priboj: Promocija knjige Milutina Živkovića "Nezavisna država Hrvatska u Srbiji 1941."

Zavičajni muzej Priboj vas poziva na promociju knjige Milutina Živkovića "Nezavisna država Hrvatska u Srbiji 1941.", koja će biti održana u četvrtak 01. marta, u Maloj sali Doma kulture, sa početkom u 19 časova.

Knjiga je nastala kao plod višegodišnjih istraživanja i rada na doktorskoj disertaciji i odnosi se na period hrvatskog režima u Priboju, Prijepolju, Sjenici i Novoj Varoši od aprila do septembra 1941. godine. U izradi knjige autor je koristio arhivske materijale, memoarsku građu i štampu iz tog vremena, a delo je dopunjeno i fotografijama. Ova knjiga dragocen je doprinos rasvjetljavanju ove, do sada, istoriografski nedovoljno obrađene teme.

ndh na u srbiji 1941