slideshow04

Javni poziv za podnošenje prijava štete na porodično stambenim objektima usled elementarnih nepogoda u maju i junu 2018. godine

U skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode ("Službeni glasnik RS", broj 112/15), opština Priboj poziva građane da prijave štetu na porodično stambenim objektima nastalu usled elementarnih nepogoda u maju i junu mesecu 2018. godine.

Prijave o nastaloj šteti podnose se Javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, ulica 12. januar broj 5 Priboj u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Opština Priboj obrazovaće Komisiju koja će utvrditi i proceniti štetu u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda ("Službeni list SFRJ", broj 27/87).

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima izvršiće verifikaciju procene štete koju utvrdi opštinska Komisija.