slideshow04

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme, mehanizacije, kvalitetnih priplodnih grla i sadnog materijala

U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Priboj za 2018. godinu koji je Skupština opštine Priboj usvojila 27. juna 2018. godine raspisan je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme, mehanizacije, kvalitetnih priplodnih grla i sadnog materijala. Javni poziv biće otvoren 16. jula 2018. godine, a zahtevi će se primati do utroška planiranih sredstava.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava mogu da podnesu svi poljoprivrednici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Priboj, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu i koji nemaju evidentiranih, a neizmirenih javnih dažbina prema evidenciji lokalne poreske administracije. Javni poziv sadrži detaljne informacije o opredeljenim sredstvima, maksimalnim iznosima subvencija po korisniku, uslovima i načinu podnošenja zahteva.
Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme, mehanizacije, kvalitetnih priplodnih grla i sadnog materijala možete preuzeti ovde.
Obrasce zahteva za subvencionisanje možete preuzeti ovde.

subvencije za poljoprivrednike