slideshow04

Konkurs za dodelu autosedišta za decu

Opština Priboj raspisuje konkurs za dodelu autosedišta za decu uzrasta od 6 meseci do godinu dana (odnosi se na decu rođenu od septembra 2017. godine do marta 2018. godine ). Pravo podnošenja prijave imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da jedan od roditelja ima mesto prebivališta u Priboju ( kao dokaz priložiti fotokopiju lične karte);
2. da je jedan od roditelja zaposlen u Priboju (dostaviti potvrdu sa radnog mesta ili izveštaj o ličnom dohodku );
3. da jedan od roditelja ili njihovi roditelji ima neku nekretninu u Priboju ( uzeti potvrdu o imovini iz katastra ili rešenje o porezu na imovinu);
4. da je vozilo registrovano u Priboju (priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole);
5. da dete pohađa vrtić (dostaviti potvrdu iz vrtića).

Ne moraju biti ispunjeni svi uslovi!

Edukacija o pravilnoj upotrebi sedišta će biti sprovedena u grupama od po 50 (pedeset) korisnika. Roditelji najstarije dece će biti raspoređeni u prvu grupu, a svi polaznici će o rezultatima konkursa i ostalim informacijama biti naknadno obavešteni. Edukacija će biti održana 11.10.2018. godine u Velikoj sali Doma Kulture, a prijave za konkurs se predaju svakim radnim danom od 24.09.2018. do 06.10.2018. godine u zgradi opštine Priboj (kancelarija broj 26) u periodu od 8 do 15 časova. Edukaciju, nabavku i raspodelu autosedišta namenjenih deci od 9-36 kilograma sprovodi Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

auto sedista