slideshow04

Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2018. godinu

Raspisuje se konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji opštine Priboj za 2018.godinu.

Na osnovu ovog konkursa po Programu raspodeliće se sredstva:
- Za tačku III stav 3- Investicioni programi i projekti od značaja za poboljšanje kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Priboj (sufinansiranje u kupovini opreme za zaštitu životne sredine, opremanje lokacija za seoske mini deponije, nabavka kontejnera i drugo) - 2.800.000,00 dinara.
- Za tačku III stav 4- Programi i projekti nevladinog sektora iz oblasti zaštite životne sredine - 450.000.00 dinara
- Za tačku III stav 5 - Obrazovne aktivnosti, edukacija, štampanje propagandnog materijala, promocija, jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine na lokalnom i regionalnom nivou - 20.000,00 dinara
- Za tačku III stav 6- Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine ---20.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na ovom konkursu za dodelu budžetskih sredstava imaju podnosioci koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovani u skladu sa zakonom;
• da je sedište podnosioca na teritoriji opštine Priboj i da programe i projekte od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Priboj;
• da je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje projekta;
• da je podnosilac podneo izveštaj o realizaciji programa/projekta i opravdalo sredstva dodeljena u prethodnim konkursima;
• da u poslednje 2 godine pravosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za delatnost ;
• koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
• koje nema blokadu računa.

 

Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2018. godinu možete preuzeti ovde.
Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.