slideshow04

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju male hidroelektrane "Mramorje" na reci Lim i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju male hidroelektrane "Mramorje" na reci Lim i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 30 dana i to od 08.11.2013. do 08.12.2013. godine.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana u periodu 08-15 časova u holu zgrade (baraka) Opštinske uprave Priboj u ul. 12. januara 108. Zainteresovana pravna i fizička lica podnose primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, na pisarnici Opštinske uprave Priboj. Mišljenja u vezi sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu mogu izjaviti u toku javne rasprave ili u toku trajanja javnog uvida, u pisanom obliku, na pisarnici Opštinske uprave Priboj.
Javna prezentacija nacrta Plana i javna rasprava o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, uz prisustvo obrađivača, održaće se 26.11.2013. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Priboj - sala za venčanja.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 13.12.2013. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Priboj - sala za venčanja. Sednici Komisije mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica (sa ovlašćenjem), koja su podnela pisane primedbe, u toku trajanja javnog uvida.
Tekst oglasa možete pogledati ovde.
Nacrt PDR MHE "Mramorje" na reci Lim u digitalnom formatu možete preuzeti ovde.