slideshow04

Održana 31. sednica Opštinskog Veća

Danas je održano 31. po redu zasedanje Opštinskog veća, koje je zasedalo u svom punom sastavu. Na dnevnom redu se uz dve dopune i to Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj i Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Priboj, našlo 10 tačaka uključujući tekuća pitanja.

Povodom današnjeg zasedanja na kome su se donosili zaključci i Predlozi Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Priboj, o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj, o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. godinu, o koeficijentima za nepokretnosti u zonama i o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu, sednici Veća su prisustvovali Radosav Cvijović, koordinator Odseka za utvrđivanje lokalnih prihoda i Rada Milinković, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, finansije i budžet. Razlozi za razmatranje i utvrđivanje ovih Predloga Odluka su sadržani u usaglašavanju akata Opštine Priboj sa izmenama u Zakonu o porezu na imovinu, kao i zakonska obaveza izmene istih do 30. novembra. Usklađivanje je urađeno uz saglasnost nadležnog Ministarstva finansija, a Odluke će se primenjivati od 1. januara 2014. godine. Novine koje donose nove Odluke su za 25% manje takse, kada je u pitanju porez na imovinu, kao i to da je Opština Priboj oslobodila plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. godinu fizička lica, a kada se radi o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Priboj, novom Odlukom ukinuta je Ekstra zona, tako da je sve što je bilo u istoj vraćeno u Prvu zonu. Novi Predlozi Odluka usvojeni su jednoglasno i prosleđeni Skupštini opštine na usvajanje, izuzev Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Priboj, koji je zadržan na doradi i izmeni. Takođe, doneta je Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Priboj da daje saglasnost za upis prava svojine za objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene. Povodom Predloga Rešenja o postavljenju koordinatora Kancelarije za mlade, postavljen je dosadašnji koordinator, Emir Vražalica i to do 17. februara 2014. godine.
Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

sednica veca3