slideshow04

Javna rasprava o predlozima Odluka

Na 31. po redu zasedanju Opštinskog veća opštine Priboj, razmatrani su i utvrđeni Predlozi Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Priboj, o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. godinu, o koeficijentima za nepokretnosti u zonama kao i o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu.

Predlozi Odluka, kao objavljeni i javni na internet stranici opštine Priboj, predmet su javne rasprave koja će trajati do 28.11.2013. godine. Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u iste, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 časova, u prostorijama Opštinske uprave, Odeljenja za društvene delatnosti, finansije i budžet - Službe za poresku upravu.
Zaključak sa 31. sednice Opštinskog Veća možete pogledati ovde
Odluku o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu pogledajte ovde
Odluku o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Priboj pogledajte ovde
Odluku o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. godinu pogledajte ovde
Odluku o koeficijentima za nepokretnosti u zonama pogledajte ovde
Odluku o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu pogledajte ovde
Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj pogledajte ovde
(ažurirano 27.11. u 15 časova)