slideshow04

Zakazana 13. sednica Skupštine opštine

Sednica će se održati 29.11.2013. godine (petak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu;
2. Predlog Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu;
3. Predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Priboj;
4. Predlog Odluke o koeficijentima za nepokretnosti u zonama;
5. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. godinu;
6. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj;
7. Predlog Odluke o određivanju Opštinskog veća opštine Priboj da daje saglasnost za upis prava svojine za objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene;
8. Predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za zdravlje;
9. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za planove;
10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š."9.maj" Sastavci;
11. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (ažurirano 26.11. u 17 časova).

4 sednica skupstine