slideshow04

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koje se popunjavaju: – mlađi savetnik za normativnu delatnost u zvanju mlađi savetnik - 1 izvršilac, glavni kontista glavne knjige trezora u zvanju saradnik - 1 izvršilac, poslovi matičara- zamenik matičara u zvanju mlađi savetnik 1- izvršilac.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.
Obrazac Izjave možete preuzeti ovde.