slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Viši referent za poslove poreske evidencije, u zvanju viši referent-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: viši referent za poslove poreske evidencije, u zvanju viši referent-1 izvršilac

Opširnije...

Oglas: JAVNI UVID I SEDNICA JAVNE RASPRAVE

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA 

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koje se popunjavaju: – mlađi savetnik za normativnu delatnost u zvanju mlađi savetnik - 1 izvršilac, glavni kontista glavne knjige trezora u zvanju saradnik - 1 izvršilac, poslovi matičara- zamenik matičara u zvanju mlađi savetnik 1- izvršilac.

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: „Glavni likvidator“, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac-Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Glavni likvidator, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.04.2021. godine, objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita

Na osnovu člana 6. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020) OPŠTINA PRIBOJ objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA Da je nosilac projekta Industrijski parkovi doo Priboj ul.12. Januara  broj 5,podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT  proizvodnje elemenata montažnih kuća  na kat.parceli broj 557/1 KO Rača, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.09.2020.godine objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1. i 2. i člana 29.stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2020. godinu

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 06-59, donetog 25.05.2020. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 111-7 od 22.05.2020. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu , objavljuje: lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita

Na osnovu člana 6. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019) OPŠTINA PRIBOJ objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19.02.2020. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove dana 07.02.2020. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

JAVNI KONKURS - dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2017. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisuje JAVNI KONKURS -dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2019. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Analitičar i likvidator za poslove budžeta, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Analitičar i likvidator za poslove budžeta, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Službenik za javne nabavke , u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Službenik za javne nabavke , u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.11.2019. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 05.11.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 11.09.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji opštine Priboj

Obaveštavamo Vas da će u sredu, 07.08.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Opširnije...

Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 12.07.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera Jonni plastics technology d.o.o. Priboj

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo.komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr.zakon) daje obaveštenje o prijemu zahteva za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera JONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ na kat parceli broj 1156/1 KO Priboj, ulica Pribojske Čete bb, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21403261 sa šifrom pretežne delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala.

Opširnije...