slideshow04

Konkurs za dodelu opreme za preradu voća i povrća nabavljene u okviru projekta „Žene preduzetnice“, koji se sprovodi zahvaljujući sredstvima koje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i

Opština Priboj raspisuje javni konkurs namenjen svim zainteresovanim licima za dodelu opreme nabavljene u okviru projekta „Žene preduzetnice“, koji se sprovodi zahvaljujući sredstvima koje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a uz finansijsku podršku Evropske unije, dodeljuje lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, kroz projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti faza II“.

 Oprema koja je predmet konkursa obuhvata:

1. Pasterizator (količina 1)
Opis: Protočni pasterizator do 100l/h trofazni 6 kw Inox l.

2. Vaga (količina 1)
Digitalna vaga do 150 kg

3. Posuda od inoksa (količina 2)
Inoks bure za prihvat soka zapremine 100 litara, ispust 1/2 cola sa slavinom i poklopcem.

Cilj javnog konkursa: Unapređenje ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima opštine Priboj.

Učesnici konkursa mogu biti osobe koje su:
- ženskog pola,
- imaju prebivalište na teritoriji opštine Priboj
- imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Priboj
- prisustvovale obukama organizovanim u okviru projekta „Žene preduzetnice“

Tekst konkursa u celosti možete preuzeti ovde.
Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Preliminarnu listu vrednovanja učesnika konkursa za dodelu opreme nabavljene u okviru projekta možete preuzeti ovde.
Odluku kojom se utvrđuje lista korisnika kojima će biti dodeljena oprema nabavljena u okviru projekta možete preuzeti ovde.