slideshow04

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura je postupak, ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Opštinska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja.

Objedinjena procedura predstavlja značajnu pozitivnu novinu, uvedenu izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji iz decembra 2014. godine, koja će smanjiti korake, troškove i vreme izgradnje, priključenja na infrastrukturu i upisa prava svojine. Time će se za privredu i građane značajno pojednostaviti komplikovan proces pribavljanja dokumenata, potrebnih u različitim fazama izgradnje objekata.

Sistem objedinjene procedure je uspostavljen između Opštine Priboj, JKP Usluga Priboj, "Telekom Srbija" AD, Elektrosrbija d.o.o. – ogranak Priboj i Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Priboji drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. Time je privredi i građanima omogućeno da, na jednom mestu, preko Jedinstvenog šaltera Opštine Priboj podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će opština, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

Cenovnik izdavanja lokacijskih uslova možete preuzeti ovde.
Pregled najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri možete preuzeti ovde.