slideshow04

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za isporuku i istovar drvnog peleta za grejnu sezonu 2023/2024. godinu.

 

Pelet mora biti najmanje sledećih karakteristika, a u skladu sa važećim SRPS EN standardima:

 

Prečnik: Ø 6 ±1 mm
Dužina: 6.15< L< 40mm(99%)
Sitne čestice: <3.15 mm F1 <=1,0 Ukupna vlaga %: < 10
Nasipna gustina kg/m³: >600
Jedinična gustina: 1.182 kg/m³
Pepeo %: < 0,7
Isparljive materije: 78,39℅
Bruto kalorii ska vrednost kJ/kg: > 17.500
Neto kalorijska vrednost kJ/kg: > 16.500

Ponudu dati za količinu od 170.000,00 kg. peleta sa prevozom i istovareno u skladište kotlarnice pored O.Š. "Branko Radičević" Priboj (ispred ulaznih vrata u kotlarnicu). Do skladišta kotlarnice moguće je jedino doći ulicom Boška Buhe iz pravca zubne ambulante, a zatim istvariti u skladište kotlarnice (potrebno je obići lokaciju pre davanja ponude).

Ponuda ponuđača treba da sadrži jediničnu cenu drvnog peleta po kilogramu iskazanu sa i bez PDV-a. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena bez PDV-a u dinarima za drvni pelet navedenih karaktiristika. Način plaćanja je 45 dana od dana prijema računa.

Ponudu dostaviti do 08.09.2023. godine do 12 časova lično ili poštom na adresu Limska 29, Priboj, u prostorije preduzeća na navedenoj adresi ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. overenu i skeniranu. Otvaranje ponuda je dana 08.09.2023. godine u 12:15 časova.