banner telefoni naslovna

Vesti

Zakazana 24. sednica Skupštine opštine

24. sednica Skupštine opštine Priboj će se održati 5. marta 2020. godine (četvrtak) u 10 časova u maloj sali Doma kulture "Pivo Karamatijević".

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o sportskoj manifestaciji od značaja za opštinu Priboj;
2. Predlog Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite;
3. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Priboj za 2019. godinu;
4. Izveštaj o radu Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj za 2019. godinu;
5. Izveštaj o radu Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj za 2019. godinu;
6. Izveštaj o radu Zavičajnog muzeja Priboj za 2019. godinu;
7. Izveštaj o radu Gradske biblioteke Priboj za 2019. godinu;
8. Izveštaj o radu Opštinske uprave Priboj za 2019. godinu;
9. Predlog Rešenja o postavljenju Opštinskog pravobranioca opštine Priboj;
10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijlani rad Priboj;
11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gradske biblioteke Priboj;
12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj;
13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj;
14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavičajnog muzeja Priboj;
15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Priboj;
16. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Neven" Priboj;
17. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske biblioteke Priboj;
18. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Priboj;
19. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavičajnog muzeja Priboj;
20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj;
21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma kulture "Pivo Karamatijević" Priboj;
22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Priboj;
23. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog obora Mašinsko–elektrotehničke škole;
24. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Priboj;
25. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Blagoje Polić" Kratovo;
26. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Nikola Tesla" Banja
27. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "9. Maj" Sastavci;
28. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Vuk Karadžić" Priboj;
29. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Branko Radičević" Priboj
30. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora O.Š. "Desanka Maksimović" Priboj;
31. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu;
32. Pitanja i predlozi odbornika.

Materijal za odbornike u elektronskom obliku možete preuzeti ovde (~3,76MB - ažurirano 03.03. u 10 časova).

skupstina opstine priboj