slideshow04

Vesti

Naučni skup u Priboju "Prof. dr Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa"

U Priboju je 16.decembra održan naučni skup "Prof.dr Vujica Jevđević, hidrolog svetskog glasa", kako bi se još bolje afirmisao lik i delo rođenog Pribojca i velikana svetske nauke.

Organizatori naučnog skupa su Savez inženjera i tehničara Srbije i Udruženje inženjera Polimlja, a pokrovitelji Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opština Priboj.

Prof.dr Vujica Jevđević je jedno od najznačajnijih imena srpske i svetske hidrologije. Rođen u Priboju, školovao se u Beogradu, a titulu doktora građevinskih nauka dobio je od Srpske akademije nauka 1955. godine.

Radio je na planiranju hidroenergetskih sistema i strateškim rešenjima svih većih hidroenergetskih objekata u Jugoslaviji.

Prvi je direktor Instituta «Jaroslav Černi», radio je i kao profesor na Građevinskom fakultetu u Beogradu, ali i američkoj državi Kolorado, bio je istraživač i direktor Vodoprivrednog instituta "Džordž Vašington".

Opština Priboj je zahvalna eminentnim imena struke, ne samo iz naše zemlje, što jedno veliko ime iz sveta nauke, spasavaju od zaborava, a svoj doprinos afirmaciji lika i dela svetski priznatog naučnika, daće i lokalna samouprava.

"Opština Priboj već je ušla u proceduru da METŠ u našem gradu ponese ime prof.dr Vujica Jevđević, gde će se mlade generacije, na najbolji način, upoznavati sa naučnim dostignućima, kako su i Amerikanci istakli, pored Tesle, Pupina i Milankovića, najznačajnijeg Srbina iz sveta nauke.", kaže predsednik opštine Priboj, Lazar Rvović.

Svom gradu, Vujica Jevđević poklonio je rodnu kuću, u starom delu Priboja, ali i darivao sredstva za njeno opremanje, dok je na Građevinskom fakultetu u Beogradu obezbedio sredstva za stipendiju najboljih studenata iz oblasti hidrologije.