slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове Обавештава

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта FLUID TECHNOLOGY SYSTEMS DOO Прибој, улица Прибојске Чете број 2 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за израду Производног објекта производње осталих делова и додатне опреме за моторна возила на кат.парцелама.број 1156/2 и 1156/3 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 03.12.2019.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 14.10.2019. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.