slideshow04

Пословник Скупштине општине Прибој

На основу члана 63. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој бр.12/08) и члана 16. Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Прибој (Сл. лист општине Прибој бр. 4/2013), Одбор за прописе Скупштине општине Прибој на седници одржаној 28.08.2013. године, утврдио je пречишћен текст Пословника Скупштине општине Прибој.
Пословник Скупштине општине Прибој