slideshow04

Конкурси, обавештења, позиви

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају:

1.      Инспектор за заштиту животне средине, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој,  Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-  правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 6 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024),  извршилац - 1.

2.     Енергетски менаџер и послови вођења бирачког списка, у звању сарадник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 37 у Правилнику о организацији и систематизацији радних  места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024), извршилац – 1.

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање радних места намештеника у Општинској управи Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање радних места намештеника у Општинској управи Прибој.

Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место возач моторног возила, у звању намештеник – четврта врста радних места, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове под редним бројем 46. у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024), извршилац – 1.

 2. Радно место кафе кувар –конобар у звању намештеник – пета врста радних места, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 53. у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024), извршилац – 1.

Опширније...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају:

1.      Инспектор за заштиту животне средине, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој,  Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-  правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 6 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024),  извршилац - 1.

2.     Енергетски менаџер и послови вођења бирачког списка, у звању сарадник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 37 у Правилнику о организацији и систематизацији радних  места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022, 4/2024), извршилац – 1.

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место грађевински инспектор, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 7. у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1,

2. Радно место послови управљања људским ресурсима и персонални послови, у звању самостални саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 40 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1.

Опширније...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Грађевински инспектор, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско- правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 7 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац - 1
2. Послови управљања људским ресурсима и персонални послови, у звању самостални саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 40 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1

Опширније...

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета

Молимо Вас да нам доставите понуду за испоруку и истовар дрвног пелета за грејну сезону 2023/2024. годину.

Опширније...

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке

Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке са превозом до наручиоца и убацивањем у складиште наручиоца, која мора задовољити следеће стандарде:

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: Комунални инспектор- звање млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 1 извршилац;

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Радна места која се попуњавају: 

1. Комунални инспектор- звање млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 1 извршилац;
2. Послови из области заштите животне средине- звањe млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-стамбене послове, 1 извршилац;
3. Финансијски и књиговодствени послови месних заједница и директних корисника – ликвидатор , звање млађи саветник-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
4. Послови праћења и реализације капиталних инвестиција и књиговодствени послови основних средстава, ликвидатор за програме и пројекте , звање сарадник- Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
5. Послови ванредних ситуација и заштите од елементарних непогода и послови планирања одбране , звање млађи саветник-Одељење за општу управу и заједничке послове, 1 извршилац;

Опширније...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Комунални инспектор- звање млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-стамбене послове, 1 извршилац;
2. Послови из области заштите животне средине- звањe млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-стамбене послове, 1 извршилац;
3. Финансијски и књиговодствени послови месних заједница и директних корисника – ликвидатор, звање млађи саветник-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
4. Послови праћења и реализације капиталних инвестиција и књиговодствени послови основних средстава, ликвидатор за програме и пројекте , звање сарадник-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
5. Послови ванредних ситуација и заштите од елементарних непогода и послови планирања одбране , звање млађи саветник-Одељење за општу управу и заједничке послове, 1 извршилац;

Опширније...

Конкурс за доделу опреме за прераду воћа и поврћа набављене у оквиру пројекта „Жене предузетнице“, који се спроводи захваљујући средствима које Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и осн

Општина Прибој расписује јавни конкурс намењен свим заинтересованим лицима за доделу опреме набављене у оквиру пројекта „Жене предузетнице“, који се спроводи захваљујући средствима које Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а уз финансијску подршку Европске уније, додељује локалним механизмима за родну равноправност, кроз пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности фаза II“.

Опширније...

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета

Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета са превозом до наручиоца за грејну сезону 2022/23.

Опширније...

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке

Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке са превозом до наручиоца и убацивањем у складиште наручиоца, која мора задовољити следеће стандарде:

Опширније...

Оглас: „Индустријску паркови“ д.о.о. Прибој

Предузеће „Индустријски паркови“ доо Прибој, расписује ЈАВНИ ОГЛАС За ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП хале „Столарска радионица“ површине 272 m2, за потребе обављања производне делатности.

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: Виши референт за послове пореске евиденције, у звању виши референт-1 извршилац

Опширније...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: виши референт за послове пореске евиденције, у звању виши референт-1 извршилац

Опширније...

Оглас: ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦA ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) , Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА 

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Радна места које се попуњавају: – млађи саветник за нормативну делатност у звању млађи саветник - 1 извршилац, главни контиста главне књиге трезора у звању сарадник - 1 извршилац, послови матичара- заменик матичара у звању млађи саветник 1- извршилац.

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: „Главни ликвидатор“, у звању млађи саветник-1 извршилац-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет

Опширније...

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: Главни ликвидатор, у звању млађи саветник-1 извршилац

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 10.04.2021. године, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

Опширније...

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге - кредита

На основу члана 6. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) ОПШТИНА ПРИБОЈ објављује Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге - кредита.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) , Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА Да је носилац пројекта Индустријски паркови доо Прибој ул.12. Јануара  број 5,поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ  производње елемената монтажних кућа  на кат.парцели број 557/1 КО Рача, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 09.09.2020.године објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1. и 2. и члана 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВA

Опширније...

Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2020. годину

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 06-59, donetog 25.05.2020. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 111-7 od 22.05.2020. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu , objavljuje: lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Опширније...

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге - кредита

На основу члана 6. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019) ОПШТИНА ПРИБОЈ објављује Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге - кредита.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 19.02.2020. године, објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове дана 07.02.2020. године објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

ЈАВНИ КОНКУРС - допунски Конкурс, до утрошка средстава- ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује ЈАВНИ КОНКУРС -допунски Конкурс, до утрошка средстава- ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Опширније...