slideshow04

Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2020. годину

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 06-59, donetog 25.05.2020. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 111-7 od 22.05.2020. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu , objavljuje: lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opština Priboj će finansirati sledeće Projekte:

1. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Priboj - 2.650.000,00
2. Udruženje za pomoć MNRO Priboj - 1.400.000,00
3. Udruženje pčelara Priboj - 530.000,00
4. Udruženje RVI i PPB Priboj - 400.000,00
5. Udruženje građana „GRIN 3“ Priboj - 300.000,00
6. AKTIV TIM Priboj - 200.000,00
7. Crkveno-gradski hor „Sveti knez Lazar“ - 200.000,00
8. ElektRobot Priboj - 200.000,00
9. Organizacija udruženja penzionera Priboj - 150.000,00
10. KUD „Priboj – Fap“ - 100.000,00
11. Opšte udruženje preduzetnika Priboj - 100.000,00
12. Železnički klub planinara „Ljeskovac“ Priboj - 100.000,00
13. MOS slepih Prijepolje - 100.000,00
14. Ekološko udruženje „Ožalj“ - 100.000,00
15. Društvo prijatelja životinja „Šapa prijateljstva“ Priboj - 100.000,00
16. Udruženje za zaštitu životne sredine i rekreaciju Eko-Lim - 100.000,00
17. Društvo guslara Priboj - 100.000,00
18. Udruženje građana „Ženski glas Priboja“ - 100.000,00
19. Udrženje građana „Stari Priboj“ - 70.000,00

Predloženi podnosioci programa su dobrovoljne i nevladine neprofitne organizacije u oblasti: boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanja nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrednog i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, humanitarnih i drugih programa u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese, i blagovremeno su dostavile prijave sa potrebnom dokumenatacijom, na osnovu koje je utvrđeno da ispunjavaju objavljene kriterijume za dodelu finansijskih sredstava.

Odlukom  o budžetu Opštine Priboj za 2020. godinu ( „ Službeni list opštine Priboj“ , broj 6/19 i „Službeni list opštine Priboj“ broj 4/20 ), obezbeđena su sredstva za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija Razdeo 5: Opštinska uprava, Program: 0602- Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001- Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, Funkcionalna klasifikacija: 840- Ostale usluge zajednici, Ekonomska klasifikacija: 481000- Dotacije nevladinim organizacijama, Pozicija u budžetu za 2020:108/0, u raspoloživom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2020. godini možete preuzeti ovde.
Informaciju o dodeljenim budžetskim sredstvima udruženjima građana za realizaciju programa od javnog interesa po osnovu javnog konkursa možete preuzeti ovde.
Ceo tekst konkursa možete preuzeti ovde.