slideshow04

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Радно место које се попуњава: виши референт за послове пореске евиденције, у звању виши референт-1 извршилац

Текст Интерног конкурса можете преузети овде.
Решење о неуспеху Интерног конкурса можете преузети овде.