slideshow04

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета

Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета са превозом до наручиоца за грејну сезону 2022/23.

 

Пелет мора бити најмање следећих карактеристика а у складу са важећим SRPS EN стандардима:

Пречник: Ø 6 ±1 mm
Дужина: 6.15< L< 40mm(99%)
Ситне честице: <3.15 mm Ф1 <=1,0 Укупна влага %: < 10
Насипна густина kg/m³: >600
Јединична густина: 1.182 kg/m³
Пепео %: < 0,7
Испарљиве материје: 78,39℅
Бруто калории ска вредност kJ/kg: > 17.500
Нето калоријска вредност kJ/kg: > 16.500

Понуду дати за количину од 170.000,00 kg. пелета са превозом и истоварено у складиште котларнице поред О.Ш. "Бранко Радичевић" Прибој. До складишта котларнице могуће је једино доћи улицом Бошка Бухе из правца зубне амбуланте, а затим истоварити у складиште котларнице.

Карактеристике пелета се доказују извештајем о испитивању од овлаштене институције.

Понуду је потребно доставити до понедељка (03.10.2022 године) до 12 часова, са назнаком ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ!