slideshow04

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Комунални инспектор- звање млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-стамбене послове, 1 извршилац;
2. Послови из области заштите животне средине- звањe млађи саветник –Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-стамбене послове, 1 извршилац;
3. Финансијски и књиговодствени послови месних заједница и директних корисника – ликвидатор, звање млађи саветник-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
4. Послови праћења и реализације капиталних инвестиција и књиговодствени послови основних средстава, ликвидатор за програме и пројекте , звање сарадник-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет, 1 извршилац;
5. Послови ванредних ситуација и заштите од елементарних непогода и послови планирања одбране , звање млађи саветник-Одељење за општу управу и заједничке послове, 1 извршилац;

Текст Интерног конкурса можете преузети овде.
Образац изјаве можете преузети овде.
Решење о неуспеху интерног конкурса можете преузети овде.