slideshow04

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвног пелета

Молимо Вас да нам доставите понуду за испоруку и истовар дрвног пелета за грејну сезону 2023/2024. годину.

 

Пелет мора бити најмање следећих карактеристика, а у складу са важећим SRPS EN стандардима:

 

Пречник: Ø 6 ±1 mm
Дужина: 6.15< L< 40mm(99%)
Ситне честице: <3.15 mm Ф1 <=1,0 Укупна влага %: < 10
Насипна густина kg/m³: >600
Јединична густина: 1.182 kg/m³
Пепео %: < 0,7
Испарљиве материје: 78,39℅
Бруто калории ска вредност kJ/kg: > 17.500
Нето калоријска вредност kJ/kg: > 16.500

Понуду дати за количину од 170.000,00 кг. пелета са превозом и истоварено у складиште котларнице поред О.Ш. "Бранко Радичевић" Прибој (испред улазних врата у котларницу). До складишта котларнице могуће је једино доћи улицом Бошка Бухе из правца зубне амбуланте, а затим истварити у складиште котларнице (потребно је обићи локацију пре давања понуде).

Понуда понуђача треба да садржи јединичну цену дрвног пелета по килограму исказану са и без ПДВ-а. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ-а у динарима за дрвни пелет наведених карактиристика. Начин плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна.

Понуду доставити до 08.09.2023. године до 12 часова лично или поштом на адресу Лимска 29, Прибој, у просторије предузећа на наведеној адреси или на маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. оверену и скенирану. Отварање понуда је дана 08.09.2023. године у 12:15 часова.