slideshow04

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Грађевински инспектор, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско- правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 7 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац - 1
2. Послови управљања људским ресурсима и персонални послови, у звању самостални саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 40 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1

Текст Интерног конкурса можете преузети овде.
Образац пријаве на конкурс можете преузети овде.
Образац изјаве можете преузети овде.