slideshow04

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој

Општинска управа општине Прибој оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Прибој.

Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место грађевински инспектор, у звању саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално – стамбене послове под редним бројем 7. у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1,

2. Радно место послови управљања људским ресурсима и персонални послови, у звању самостални саветник, у Општинској управи општине Прибој, Одељење за општу управу и заједничке послове, под редним бројем 40 у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој („Службени лист Општине Прибој“, број 7/2022), извршилац – 1.

Текст Јавног конкурса можете преузети овде.
Образац Пријаве на конкурс можете преузети овде.
Образац Изјаве можете преузети овде.