slideshow04

После 20 година у Прибоју поново логопед

Након 20 година и исказаних потреба пацијената, уз помоћ општине Прибој, Општа болница Прибој обезбедила је рад логопеда. На тај начин омогућена је доступност овог вида здравствене заштите, а самим тим унапређен је и ниво здравствених услуга у Прибоју.

Пацијенти се могу јавити на преглед код логопеда упутом од изабраног педијатра, у времену од 07-14 часова, сваког радног дана.

Ординација логопеда налази се у просторијама Дома здравља Прибој, на трећем спрату.

donacija domu zdravlja