slideshow04

Општина Прибој пустила у рад ПОС терминал на шалтеру општинског Услужног центра

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Републике Србије општина Прибој увела је и пустила у рад ПОС терминал на шалтеру општинског Услужног центра.

Постојање овог терминала олакшава грађанима обављање свих административних послова које подразумевају плаћање одређених административних такси, како републичких тако и општинских, плаћање пореза. Захваљујући пуштању у рад овог терминала при Услужном центру општине Прибој, приликом издавања Извода из матичних књига или Уверења о држављанству, као и приликом покретања неких административних поступака, грађани више неће морати уплату да врше попуњавањем уплатница и плаћањем на шалтерима поште или банака, већ ће то моћи да ураде једноставним провлачењем платне картице (DINACARD,VISA и МASTERCARD) на шалтеру Писарнице.

На овај начин општина Прибој жели да свим корисницима услуга Услужног центра обезбеде брзу и ефикасну реализацију административних процедура, тежећи увођењу што ефикаснијег једношалтерског система.

pos terminal pisarnica