banner telefoni naslovna

Конкурс Високе техничке машинске школе струковних студија Трстеник – високошколска јединица у Прибоју - први конкурсни рок

Висока техничка машинска школа из Трстеника организује упис студената у прву годину основних студија у школској 2019/2020. години који ће студирати у високошколској јединици у Прибоју. У зависности од броја заинтересованих студената поред акредитованог студијског програма – производно машинство планирају се и следећи смерови: информационе технологије и друмски саобраћај.

Право учешће на конкурсу за упис на прву годину студија имају кандидати који су завршили трогодишње или четворогодишње средње образовање, гимназије или техничке, машинске струке.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе на увид ОРГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија приликом пријављивања) подносе фотокопије следећих докумената: извод из матичне књиге рођених,сведочанства свих разреда завршене средње школе, диплому (сведочанство) о завршном, односно матурском испиту, доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (4.000,00 дин.) на рачун: 840 – 818666 – 73.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

Сви кандидати пријављени на конкурс (без обзира на број пријављених) полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. Све информације у вези са студирањем на Високој техничкој машинској школи струковних студија из Трстеника, као и збирку задатака за припрему пријемних испита, можете пронаћи на сајту ове високошколске установе.
Пријављивање кандидата је почело, пријава се може извршити у просторијама Високе школе у Слободној зони Прибој. Информације у вези са пријављивањем се могу добити на број телефона 0659993723.

Први конкурсни рок:
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се од 24. до 28. јуна 2019. године
Полагање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ одржаће се 4. јула 2019. Године у 11 сати у просторијама Школе у Слободној зони Прибој.
Уколико у првом конкурсном року не буду попуњена сва места предвиђена конкурсом за упис у прву годину, Школа ће по истом поступку вршити упис у другом конкурсном року.
Број слободних места после првог конкурсног рока биће објављен на огласној табли Школе до 16. јула 2019. године

Други конкурсни рок:
Пријављивање заинтересованих кандидата за упис обавиће се 2. и 3. септембра 2019. године.
Полагање пријемног испита одржаће се 5. септембра 2019. године у 11 сати у просторијама Школе.

visoka skola slobodna zona