slideshow04

Гимназији Прибој 800.000 динара из опортунитета

Влада Србије, на основу конкурса Министарства правде, за финансирање пројеката од јавног интереса за расподелу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Гимназији Прибој одобрила је 800.000,00 динара.

Средства ће бити искоришћена за опремање фискултурне сале, свлачионица и мокрих чворова.

Опортунитет представља институт одлагања кривичног гоњења за кривична дела за које је прописана новчана казна или казна затвора до пет година.

На последњем конкурсу Министарство правде подржало је 186 пројеката од јавног интереса, а додељено је 500 милиона динара.