slideshow04

Прибоју захвалница Савета Европе

Општина Прибој је већ четири године активна у заједничком програму Европске уније и Савета Европе "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2", са циљем да унапреди организацију рада запослених, као и њихове компетенције за рад.

Компетенције представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

На завршном тродневном скупу у Аранђеловцу од 1.до 3. јуна, општину Прибој представљао је Вук Луковић, шеф кабинета председника Општине, који је у име локалне самоуправе примио захвалницу Савета Европе за унапређење у области управљања људским ресурсима.

То је била прилика да се размене искуства у досадашњим активностима у увођењу функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи, па су радионици у Аранђеловцу присуствовали и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Националне академије за јавну управу, Сталне конференције градова и општина и представници 31 локалне самоуправе, које су укључене у Програм.

Оцена је да су направљени значајни кораци у 50 локалних самоуправа, које су добиле тзв "пакете подршке" и њихово искуство је драгоцено и за остале општине у Србији.

Представницима локалних самоуправа додељени су сертификати за њихову посвећеност и учешће у реформском процесу и досадашњем раду на програму, који је успешно реализован.