slideshow04

За штете од поплава 2.445.000,00 динара

Општинско веће општине Прибој, на својој седници 9.фебруара, прихватило је извештај Комисије за процену штете настале изливањем Лима и бујичних потока у јануару, која, за укупно 19 домаћинстава, износи 2.445.000,00 динара.

Подсетимо, Лим је поплавио девет домаћинстава у насељу Лука, осам у насељу Бањски Чамац и код два домаћинства у МЗ Кратово, штете су настале изливањем Кратовске реке.

Лука и Бањски Чамац су већ дуго две неуралгичне тачке и са повећањем водстаја, Лим плави делове ова два приградска насеља. Иако то није надлежност локалне самоуправе, јер су у питању воде првог реда, којим газдују Србијаводе, Општина Прибој је управо са њима договарила активности на трајном решавању ове две локације од изливања Лима.

"У договору са "Србијаводама", кренули смо у експропријацију парцеле, на којој није урађена обалоутврда, а док се то не заврши, по предлогу "Србијавода" предузећемо превентивне мере, да се на тој локацији у случају повећаног водостаја, спречи поновно изливање реке Лим.", рекао је председник Општине, Лазар Рвовић.

"У насељу Лука је можда и већи проблем. Али, тамо имамо парцелу у власништву Општине, на којој ако није покренут поступак реституције, можемо градити зграду са тзв.солидарним становима, где би збринули све угрожене породице из барака, али и са клизишта у Марјановићима.", истакао је Рвовић.

Прибојски већници, на својој 53.седници у овом сазиву, прихватили су и Програм Општинског савета за безбедност саобраћаја, где је за унапређење собраћајне инфраструктуре и превентивно-промотивне активности планирано 5 милиона и 200 хиљада дианара, а та средства обезбеђују се, сходно законским прописима, из наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе на територији општине Прибој.