slideshow04

За спорт у Прибоју 27,5 милиона динара

За спортске клубове и удружења општина Прибој у овој години определила је 27,5 милиона динара, а Општинско веће на седници 22.фебруара, прихватило је предлог Комисије за расподелу тих средстава.

За редовне програме у области спорта издвојено је 20 милиона, а за посебне 7,5 милиона динара. У обе категорије, из општинског буџета, спортски динар опредељен је за по 15 корисника.

Локална самоуправа у Прибоју, колико јој то могућности дозвољавају, настоји да помогне рад спортских клубова, али још више да подржи активности тзв.масовног, односно школског спорта, у првом реду због здравог начина живота наше најмлађе популације, а онда и због остварених разултата, како спортксих колектива, тако и спортиста појединачно, који тако на најбољи могући начин презентују и спортски Прибој и наш град у целини.

Општина Прибој и Спортски савез, настоје да посебну пажњу посвете, како женском спорту, тако и друштвено осетљивим групама, али и школарцима, па чак и још млађој популацији, кроз све мсовније Школице спорта.

Прибојски већници на свом 54-ом заседању у овом сазиву прихватили су и Извештај о раду за прошлу годину Дома културе Пиво Карамтијевић, као и Извештај о попису имовине и обавезама Општинске управе на дан 31. децемабр 2022. године.