slideshow04

Радови на трансфер станици "Бањица"

Трансфер станица "Бањица" са рециклажним двориштем, која се гради у близини железничке станицие Бистрица, требало би ускоро да трајно реши проблем одлагања комуналног отпада из три суседне општине - Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, а можда и Сјенице.

Овде би се комунални отпад прикупљао и камионима транспортовао до Регионалне депоније "Дубоко" код Ужица.

Објекат Трансфер станице, грађевински је завршен још прошле године, набављена је и потребна опрема, а прва фаза коштала је 92 милиона динара. Половину средстава обезбедило је Министарство заштите животне средине, а остатак општине пропорционално броју становника - Прибој 15, Нова Варош 10 и Пријепоље 25 милиона динара.

Прошле године стигла су и два камиона са специјалном надградњом за транспорт комуналног отпада. Средства од 40 милиона динара такође је обезбедило Министарство заштите животне средине.

Ових дана завршене су и неопходне инфраструктурне активности, а радове су обишли челни људи локалних саомоуправа - Прибоја Лазар Рвовић, Нове Вароши Раде Васиљевић и Пријепоља Драго Попадић.

"Од четири пројекта у другој фази, два су завршена. Урађен је водовод за потребе Трансфер станице у дужини од 272 метра, као и комплетан саобраћајни прикључак на магистрални пут, а преостаје да се уради приступни пут, као и прикључак на електро мрежу.", реферише Љубинко Васиљевић, директор Трансфер станице "Бањица".

Поред решавања трајног одлагања отпада и на тај начин очувања чисте и здраве животне средине, Трансфер станица ће омогућити и најмање 15 нових радних места, а ако се буде радило у две смене, онда и више.

Поред Трансфер станице "Бањица" на истом месту планира се и изградња Регионалног центра за управљање отпадом, где би се комунални отпад разврставао, рециклирао и пресовао, што ће, у наредном периоду, захтевати и примарну селекцију отпада, у свакој од поменутих општина.