slideshow04

Прелиминарнa листa корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2022. годину - (други позив)

Комисија за спровођење Конкурса о суфинансирању мера смањења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији општине Прибој, утврђује Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2022. годину (други позив).

Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање можете преузети овде.

На основу Правилникa о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта у Општини Прибој у 2021. години и Јавног конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој објављеног 21.06.2021. године, Комисија за спровођење Конкурса о суфинансирању мера смањења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији општине Прибој, утврђује: Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину.

Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину објавити на званичној интернет страници Општине Прибој, као и на огласној табли Општине Прибој у улици 12. јануар бр. 108.

Подносиоци захтева којим није одобрена субвенција, као и подносиоци који нису испунили услове конкурса, биће писмено обавештени.

Учесници на Конкурсу могу у року од 3 дана од дана пријема обавештења поднети примедбу Комисији.