slideshow04

Заказана 3. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 11. јула 2024. године (четвртак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић"

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Прибој;

2. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2023. годину и разматрање Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја завршног рачуна буџета општине Прибој за 2023.годину;

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2024. годину;

4. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Прибој;

5. Предлог Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Прибој;

6. Разматрање Извештаја о пословању Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој за 2023. годину;

7. Разматрање Извештаја о раду и пословању Јавног предузећа „Топлана Прибој“ Прибој за 2023. годину;

8. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Јавног предузећа ''Услуга'' Прибој за 2023. годину;

9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој;

10. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;

11. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;

12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Невен“ ;

13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора „Гимназије Прибој“;

14. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде.