banner-mosi2018

Energetska efikasnost u domaćinstvima: Poziv za učešće u javnim konsultacijama sa građanima Priboja

Opština Priboj, Mreža dobre energije i Regionalna razvojna agencija Zlatibor organizuju konsultacije sa zainteresovanim građanima na temu ušteda energije i smanjenja troškova u domaćinstvima primenom mera energetske efikasnosti. Konsultacije će biti obavljene u četvrtak 22. februara, u periodu od 14 časova do 16 časova, u Domu kulture „Pivo Karamatijević“ u Priboju.

Potrošnja energije je jedan od značajnih rashoda svakog pojedinačnog domaćinstva u Srbiji. Nisko-investicionim i organizacionim merama energetske efikasnosti moguće je ostvariti značajne uštede u kućnom budžetu. Energetski menadžeri, kao stručna lica zadužena za praćenje i kontrolu potrošnje energije, pružiće građanima Priboja informacije o tome na koji način mogu smanjiti svoje račune za energiju, kako odabrati odgovarajuće energente, koji su optimalni sistemi za grejanje i hlađenje, i druge važne teme.

Konsultacije sa zainteresovanim građanima će voditi licencirani energetski menadžer Marko Janjušević zajedno sa Željkom Zečevićem i Nikolom Vujovićem, predstavnicima Sekretarijata Mreže dobre energije, koji su kroz dugogodišnji rad u Kancelariji za energetski menadžment Opštine Vrbas, stekli zavidno iskustvo u vođenju sistema energetskog menadžmenta i savetovanju građana o sprovođenju mera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Ovo je jedinstvena prilika za sve građane opštine Priboj, da kroz proces javnih konsultacija, prepoznaju višestruke mogućnosti za dalje unapređenje energetskog sistema u svom domaćinstvu.

savetovanje sa gradjanima energetski menadzment