banner telefoni naslovna

Одржана 33. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 33. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. На данашњем заседању чланови Општинског већа општине Прибој разматрали су Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој, Предлог решења о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 2018. годину и решења о расподели средстава на спортске клубове и организације за 2018. годину. Такође разматран је Извештај о раду Општинкске управе Прибој за претходну годину и Предлог Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза на даб 31.12.2017. године.

Након што је достављено мишљење Организације синдиката Општинске управе Прибој на предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој, исти је и донет на данашњем заседању. Као репрезентативни синдикат, синдикална организација Општинске управе Прибој доставила је мишљење у коме стоји да је утврђено да се изворни и поверени послови Општинске управе Прибој, обављају на делотворан, функционалан и ефикасан начин, стручно, непристрасно, политички неутрално и етички прихватљиво.

Данас је усвојен и предлог Комисије за расподелу средстава у спорту и категоризацију спортских организација, којим је 26.500.000,00 динара распоређено на 19 спортских удружења у редовном програму и осам удружења у посебном програму.

Разматран је и Скупштини општине прослеђен на усвајање Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2017. годину. Исти је похваљен од стране чланова Општинског већа, као и рад Општинске управе, којом су грађани из године у годину, према анонимним анкетама и истраживањима, све више задовољни.

Општинско веће општине Прибој данас је усвојило и Извештај о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године.

Дневни ред седнице можете погледати овд

15 sednica opstinskog veca priboj