banner telefoni naslovna

Закључци са 2. седнице Општинског Штаба за ванредне ситуације

На другој по реду седници општинског Штаба за ванредне ситуације, која је одржана у петак, а којом је председавао командант Штаба, председник општине Прибој, Лазар Рвовић, од седам тачака дневног реда, усвојен је Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2012. годину.

На седници је утврђен предлог Плана рада Штаба за 2013. годину, који се шаље Скупштини на усвајање, а усвојио се и Предлог личне и материјалне формације јединица опште намене. Такође је усвојен предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Прибој и упућен је ЈП "Србијаводе" на давање сагласности. Чланови општинског штаба за ванредне ситуације су усвојили и предлог Елабората ерозивних подручја општине Прибој и упућен је ЈП "Србијаводе" на давање сагласности. Закључке са 2. седнице општинског Штаба за ванредне ситуације можете погледати овде.

Извештај о раду Штаба за 2012. годину можете погледати овде.