slideshow04

Бесплатна испорука минералног ђубрива KAN 27% N воћарима са територије општине Прибој

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади, а у вези са чланом 5. став 1. Закона о робним резервама, на предлог Републичке дирекције за робне резерве, Влада је донела закључак да је сагласна да Републичка дирекција за робне резерве бесповратно испоручи 3.015.000 kg минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територија 27 јединица локалне самоуправе, међу којима је и општина Прибој.

Бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N вршиће јединице локалне самоуправе, физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства која имају пријављене површине под воћем у 2018.години у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, са територије јединица локалне самоуправе којима је одобрена испорука.

Физичко лице које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, може да преузме највише 500 kg пo хектару, а највише за један хектар пријављене површине под воћем.

Уз захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27% N, физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, подноси и доказе – потврду о активном и комерицијалном статусу газдинства (Управа за трезор), као и извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње за 2018.годину (Управа за трезор).

Јавни позив са општим условима за подношење захтева, као и начином конкурисања, физичким лицима - носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Прибој за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N, Општина Прибој расписаће следеће седмице, на сајту општине Прибој.

mineralno djubrivo ilustracija