slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 27.02.2019. године, објављује Обавештава да је носилац пројекта IONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO ПРИБОЈ, ул.Вељка Влаховиће бр.10, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат ПРОИЗВОДЊА ГРАНУЛАТА ОД ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА (АБС СМОЛА, ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИАМИД И ДР.) капацитета 1250t месечно  на кат.парцели број 1156/1 КО Прибој, ул. Саве Ковачевића бб, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1.Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 16.03.2019.године до 05.04.2013.године. За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44. За време трајања јавног увида заинтересовани органи, организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 08.04.2019.године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануара бр.108, сала за венчања.

На седници јавне расправе учествују носилац пријекта, израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј.заинтересовани органи,организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.