slideshow04

Стратегија одрживог развоја општине Прибој за 2012-2017.

Стратегија одрживог развоја у општини Прибој за период 2012. до 2017. се реализује у оквиру пројекта “Образовање за одрживи развој на Западном Балкану“, који имплементира Регионални центар за животну средину (REC), финансираним од стране Министарствa спољних послова Финске. Регионални центар за животну средину (REC) је у оквиру овог пројекта покренуо програм подизања капацитета општинских/градских управа, као и пружања подршке у погледу израде стратегија за локални одрживи развој, али и других стратешких докумената или њихових акционих планова. У пројекат је укључено 25 општина из
слива реке Дрине (из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе), путем којег је REC желео да пружи практичну структурирану подршку партнерским општинама, кроз серију тренинга, техничке подршке и планирања. Поред овога посебна компонента пројекта је била усмерена на основне школе у овим
општинама, с циљем позиционирања истих на бази локалних услова и потреба, како би се максимизирали локални потенцијали ради достизања одрживог развоја.

У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, у којем су локални актери, а пре свега представници општине Прибој и других релевантних институција, узели активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки документ.

Стратегију одрживог развоја у општини Прибој за период 2012. до 2017. можете преузети у целости овде.