banner telefoni naslovna

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1. и 2. и члана 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта СЗР “Бетон комерц“ Потпећ, Прибој, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја нa животну средину пројекта производња производа од бетона за грађевинске сврхе капацитета 30м³/h на кат.парцелама број 3837 и 3843 КО Бања, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 09.11.2017.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20.11.2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.