slideshow04

Заштитне ограде за већу безбедност саобраћаја

Настављајући планиране активности на повећању безбедности свих учесника у саобраћају, Савет за безбедност саобраћаја општине Прибој, ових дана предузео је низ конкретних мера на неутралисању критичних тачака на путевима наше општине.

Тако је на 23 места постављено укупно 300 метара металне заштитно-одбојне ограде са рефлектујућим катадиопетерима, на магистралним и локалним путевима у нашој средини, на ризичнијим деоницама поред река или врло стрмих терена, а које су неретко биле и место саобраћајних незгода, oдносно слетања са коловоза. Ограда је постављена на нових 16 деоница, док је на преосталим местима, постојећа заштитна ограда само продужена.

Заштитна поља су зависно од ризика деонице, од четири па до 24 метра, а постављена су на Јармовцу и још на 10 места на магистралном путу уз Бању до Гајева, затим на четири ударна места на регионалном путу кроз Црнуге, на општинском путу за Крајчиновиће на два места, у Валовљу и на Лагеру, као и на локалним асфалтним путевима у Грачаници, у Потпећу на путу за насеље изнад пруге, у Кратовској реци за Ћирковиће, у насељу Мраморје, изнад пумпе и у МЗ Саставци према Пољани.

Деонице на којима је постављана заштитно-одбојна ограда одредили су стручњаци из ове области, радове је извела фирма „Веркеринг“ из Новог Сада, а средства од милион динара, преко Савета за безбедност саобраћаја, обезбедила је општина Прибој.

Ради боље прегледности на одређеним кривинама или раскрсницама нових асфалтних путева, Општински савет за безбедност саобраћаја је у сарадњи са ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, поставио и нових 8 саобраћајних огледала, и то два у Мијаиловцу у МЗ Бања, два на Луци, у улицама Саве Ковачевића и Боре Пензића, затим на Зеленцу, у Пољицу у улици Новице Мановића, па у МЗ Мажићи према манастиру Ораховица и у центру МЗ Сјеверин. Вредност ове инвестиције је око 200 хиљада динара.

Упоредо са овим активностима Савет је иницирао и решавање три мања инфраструктрна проблема у вредности од 57 хиљада динара, а ради се о постављању заштитних стубова између МЕТШ и Гимназије, чиме се онемогућава пролаз аутомобила према комплексу школских терена, затим постављање заштитне ограде за пешаке на новизграђеном степеништу за прелаз магистралног пута у насељу Рабреновац, као и изградња настрешнице на аутобуском стајалишту у Кратовксој реци, где јавни превоз, поред грађана чека и одређен број школараца.