slideshow04

Заказана 4. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 16. марта 2021. године (уторак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину;
3. Предлог Одлуке о успостављању сарадње и братимљењу општине Прибој са општином Рудо;
4. Предлог Одлуке о јавним расправама;
5. Предлог Одлуке о поступку доделе контроле коришћења средстава за подстицање Програма или недостајућег дела средстава за финансирање Програма од јавног интереса које рализују удружења на територији општине Прибој;
6. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2020. годину;
7. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активноси из Програма пословања Регионалне санитарне депоније "Бањица" д.о.o. Нова Варош за 2020. годину;
8. Предлог Одлуке о усвајању Програма пословања Регионалне санитарне депоније "Бањица" д.о.о. Нова Варош за 2021. годину;
9. Извештај о раду Центра за социјални рад Прибој за 2020. годину;
10. Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој за 2020. годину;
11. Извештај о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2020. годину;
12. Извештај о раду Завичајног музеја Прибој за 2020. годину;
13. Извештај о раду Градске библиотеке Прибој за 2020. годину;
14. Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2020. годину;
15. Предлог Одлуке о покретању пројекта Јавно-приватног партнерства ”Замена старих светиљки система осветљења јавних објеката општине Прибој“;
16. Предлог Решења о именовању стручног тима за релаизацију пројекта Јавно-приватног партнерства ”Замена старих светиљки система осветљења јавних објеката општине Прибој“;
17. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја Прибој;
18. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
19. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
20. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој;
21. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Благоје Полић" Кратово;
22. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~3,2МБ - ажурирано 11.12. у 18 часова).

skupstina