slideshow04

За уређење простора ушћа Увца у реку Лим Прибоју одобрено 10 милиона динара

На основу јавног конкурса за суфинансирање пројеката очувања и заштите земљишта као природних ресурса у 2021.години, Министарство заштите животне средине, општини Прибој одобрило је 10 милиона динара за уређење земљишта на ушћу реке Увац у реку Лим.

У питању је неуређено земљиште, површине нешто преко једног хектра, углавном затрпано плутајућим отпадом, који су повећаним водостајем, ко зна одакле, донеле и оставиле, воде ове две реке. Доминирају пластичне флаше, кесе, лименке, мада има и другог комуналног отпада, све што је бујица могла да носи, а што је у водотоцима ове две реке остављено као резултат људског немара. Поред тога овај простор се често и заплави, па је отуда у питању, неуређена јавна површина.

Да би се овај простор, на задовољство шетача, риболоваца и свих заљубљеника у природу култивисао, Општина Прибој је урадила пројекат уређења, вредан око 25 милиона динара.

Средства добијена од Министарства заштите животне средине биће довољна само за прву фазу, која подразумева чишћење овог земљишта од смећа и његово култивисање, односно равњање увала и вртача и подизање заштитног земљаног насипа, што ће онемогућити даље плављење овог простора а тиме и депоновање смећа.

Да би се ојачао заштитини појас, до речних корита Лима и Увца, биће засађене и саднице тополе и врбе, а поставиће се и део парковског мобилијара са клупама за одмор и предах.

У другој фази,која подразумева и нова средства, потпуно би се култивисао овај простор, као одмориште или излетиште, са адекватним парковским мобилијаром или неком врстом рибарског насеља.

Након тендерских процедура, радови на уређењу земљишта на ушђу реке Увац у реку Лим, требало би да се обаве овог лета, најкасније до јесени.